POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Co to są pliki cookie??

Plik cookie to mały plik tekstowy zawierający pewną ilość informacji wymienianych między witryną internetową a komputerem użytkownika (zwykle przeglądarką) i jest zwykle używany przez właściciela witryny do przechowywania informacji niezbędnych do poprawy nawigacji w witrynie. Kiedy ponownie odwiedzasz tę samą stronę lub jakąkolwiek inną stronę, urządzenie użytkownika sprawdza, czy nie ma znanego pliku cookie, dzięki czemu możesz zapoznać się z zawartymi w nim informacjami. Różne pliki cookie zawierają różne informacje i są wykorzystywane do różnych celów (wydajna nawigacja na stronach tej samej witryny, analiza liczby odwiedzin witryny itp.).
Podczas nawigacji użytkownik może pobrać na swój komputer pliki cookie z zewnętrznego serwera WWW, które mogą znajdować się na kilku elementach (np. obrazach, mapach, dźwiękach, linkach do określonych stron w innych domenach) obecnych w witrynie, którą użytkownik jest przyjezdny.
Ogólnie rzecz biorąc, niektóre pliki cookie (tzw. sesyjne pliki cookie) są przypisywane do urządzenia użytkownika na czas dostępu do witryny i automatycznie wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie (zdefiniowane jako trwałe) pozostają na urządzeniu przez dłuższy czas.
Konkretne cele różnych typów plików cookie zainstalowanych na tej stronie opisano poniżej.
Możesz wyłączyć pliki cookie, postępując zgodnie z poniższymi informacjami.

CHARAKTERYSTYKA I CEL PLIKÓW COOKIES NA TEJ STRONIE

PLIKI COOKIE TECHNICZNE I PLIKI COOKIE SŁUŻĄCE DO ZAGREGOWANYCH CELÓW STATYSTYCZNYCH

Czynność ściśle niezbędna do funkcjonowania serwisu

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do zapisywania sesji użytkownika i wykonywania innych czynności, które są ściśle niezbędne do ich działania.

Czynności dotyczące zapisywania preferencji, optymalizacji i statystyk

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapisać preferencje przeglądania i zoptymalizować przeglądanie przez użytkownika. Wśród tych plików cookie są na przykład te, które służą do ustawiania języka i waluty lub do zarządzania własnymi statystykami zatrudnionymi bezpośrednio przez właściciela witryny.

Inne rodzaje plików cookie lub narzędzia stron trzecich, które mogą z nich korzystać

Niektóre z wymienionych poniżej usług zbierają statystyki w formie zagregowanej i mogą nie wymagać zgody użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez właściciela – w zależności od tego, jak są opisane – bez pomocy osób trzecich. Jeśli jakiekolwiek usługi obsługiwane przez osoby trzecie są wymienione wśród narzędzi poniżej, mogą być one wykorzystywane do śledzenia nawyków przeglądania użytkowników – oprócz informacji określonych w niniejszym dokumencie i bez wiedzy Właściciela. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności wymienionych usług.

WYŚWIETLANIE TREŚCI Z PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH

Usługi te umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej witryny. Interakcja i informacje uzyskane przez tę stronę internetową zawsze podlegają ustawieniom prywatności użytkownika dla każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa umożliwiająca interakcję z sieciami społecznościowymi, może nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.

Google Fonts (Google)

Google Fonts to usługa wyświetlania stylów znaków zarządzana przez Google Ireland Limited lub Google LLC (w zależności od lokalizacji, z której korzysta się z usługi), która umożliwia tej witrynie integrowanie takich treści na swoich stronach.
Gromadzone dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania. Różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.
Polityka prywatności

USTAWIENIA COOKIES

Pliki cookie własnej witryny (niezbędne i inne)

Możesz wyłączyć niezbędne pliki cookie dla witryny i wszystkie inne pliki cookie, wyłączając poniższy przełącznik (z wyjątkiem 2 z av_privacy_allow_cookies).

Określone pliki cookie i usługi stron trzecich:

Możesz wyłączyć korzystanie z czcionek internetowych Google, wyłączając poniższy przełącznik. Mogłoby to znacznie zmniejszyć funkcjonalność i wygląd naszej witryny. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym załadowaniu strony.

Lista plików cookie używanych przez witrynę, ustawiona wartość i krótki opis

Oprócz tego, co określono w niniejszym dokumencie, użytkownik może zarządzać preferencjami plików cookie bezpośrednio z własnej przeglądarki i zapobiegać – na przykład – instalowaniu ich przez osoby trzecie. Za pomocą preferencji przeglądarki można również usunąć pliki cookie zainstalowane w przeszłości, w tym pliki cookie, które mogły ewentualnie zapisać zgodę na instalację plików cookie przez tę witrynę. Należy pamiętać, że wyłączenie wszystkich plików cookie może zakłócić funkcjonowanie tej witryny. użytkownicy mogą znaleźć informacje o sposobie zarządzania plikami cookies w swojej przeglądarce pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Internet Explorer, Windows 10, Windows 8.1.W przypadku usług świadczonych przez osoby trzecie, użytkownicy mogą skorzystać ze swojego prawa do wycofania się ze śledzenia, korzystając z informacji podanych w polityce prywatności strony trzeciej, klikając łącze rezygnacji – jeśli jest dostępne – lub kontaktując się z osobą trzecią . Niezależnie od powyższego właściciel informuje, że użytkownicy mogą skorzystać z: Your Online Choices. Ta usługa pozwala użytkownikom wybrać preferencje śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca zatem, aby użytkownicy korzystali z tego zasobu oprócz informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

OCHRONA DANYCH I LECZENIE

Administrator danych

Administratorem na potrzeby Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

e-Health Institute – dr Silvia Eva Kurpanik
Via 27 Aprile, 19/R
50129 – Florencja – Włochy
+39.331.8257330
E-mail: privacy@ehealth-institute.com

Inspektor Ochrony Danych

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i uważasz, że przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), możesz kierować pytania lub skargi do naszego organu nadzorczego:

Dr. Silvia Eva Kurpanik
Via 27 Aprile, 19/R
50129 – Florencja – Włochy
+39.331.8257330
E-mail: privacy@ehealth-institute.com

DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE

DEFINICIE

Cookie

Mały fragment danych przechowywany w urządzeniu użytkownika.

Dane osobiste

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, choćby pośrednio, poprzez powołanie się na jakiekolwiek inne informacje, w tym osobisty numer identyfikacyjny.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie z tej witryny (lub usług stron trzecich zatrudnionych w tej witrynie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników korzystających z tej witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metody użytej do przesłania żądania do serwera, rozmiaru pliku otrzymanego w odpowiedzi, kodu liczbowego wskazującego stan odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraju pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu jednej wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w witrynie) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w witrynie, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji stron odwiedzane oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej strony internetowej, która musi pokrywać się z osobą, której dane dotyczą, lub być przez nią upoważniona.

Podmiot danych

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Procesor danych

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja upoważniona przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką plików cookies.

Ta strona internetowa

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone są dane osobowe użytkownika.

 INFORMACJE PRAWNE

Niniejsze oświadczenie dotyczące plików cookie zostało sporządzone w celu wypełnienia przewidzianych obowiązków:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Guidelines on the use of cookies and other tracking tools – 10 June 2021 (Published in the Official Journal of the Italian Republic No 163 of 9 July 2021)

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej ehealth-institute.com.

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2024 r