POLITYKA PRYWATNOŚCI

e-Health Institute dba o Twoją prywatność. Z tego powodu zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy mogą być potrzebne do świadczenia Ci naszych usług. Dane osobowe Użytkownika obejmują takie informacje jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Nasza Polityka Prywatności ma na celu opisanie, w jaki sposób i jakie dane zbieramy oraz jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Opisuje również opcje, które zapewniamy, aby uzyskać dostęp, zaktualizować lub w inny sposób przejąć kontrolę nad przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Jeśli w dowolnym momencie masz pytania dotyczące naszych praktyk lub któregokolwiek z Twoich praw opisanych poniżej, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (“IOD”), kontaktując się z nami pod dedykowanym adresem: privacy@ehealth-institute.com.

Ta skrzynka odbiorcza jest aktywnie monitorowana i zarządzana, dzięki czemu użytkownik może bezpośrednio skontaktować się z e-Health Institute w każdej sprawie związanej z prywatnością.

JAK I JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

e-Health Institute gromadzi niektóre dane osobowe, abyśmy mogli zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z naszych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane osobowe będą zbierane bezpośrednio po wypełnieniu i przesłaniu przez użytkownika formularza rezerwacyjnego na adres https://ehealth-institute.com/pl
Zbierane dane: Imię – Nazwisko – Adres e-mail – Numer telefonu – Data urodzenia

e-Health Institute zapamiętuje wiadomości e-mail wysyłane przez Użytkownika na serwer pocztowy, na którym znajduje się strona internetowa należąca do usługodawcy SiteGround. Szczegóły przechowywanego e-maila to: data, nadawca, odbiorca, temat, rozmiar wiadomości, informacje o nadawcy i routingu.

Niektóre dane będą gromadzone pośrednio za pośrednictwem plików cookie. e-Health Institute wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji niezbędnych do usprawnienia nawigacji na swojej stronie internetowej (techniczne pliki cookie), do analizy liczby odwiedzin witryny (zewnętrzne pliki cookie), wyświetlania treści z platform zewnętrznych (zewnętrzne pliki cookie).

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie używanych przez tę witrynę i zarządzania nimi, odwiedź dedykowaną stronę plików cookie.

PLIKI DZIENNIKA SERWERA

Nasz dostawca hostingu SiteGround automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w „plikach dziennika serwera”. To są:
Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Data i godzina żądania serwera
adres IP
Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

JAK WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE INFORMACJE?

e-Health Institute wierzy zarówno w minimalizację gromadzonych przez nas danych, jak i ograniczenie ich wykorzystania i celu wyłącznie do celów, na które Użytkownik udzielił nam upoważnienia lub w przypadku, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Zastosowania te obejmują:

1) Odpowiadaj e-mailem na wiadomości przesłane przez formularz rezerwacyjny na naszej stronie internetowej.
e-Health Institute nie wysyła komercyjnych wiadomości elektronicznych. Podając nam swój adres e-mail, e-Health Institute wykorzysta go wyłącznie do celów, dla których został podany. Twój adres e-mail z jakiegokolwiek powodu nie zostanie umieszczony na żadnej liście mailingowej ani w biuletynie.

2) Zbieraj informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (gromadzone dane są anonimowe i nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi) za pośrednictwem Google Analytics (informacje gromadzone za pomocą plików cookie Google mogą być przesyłane do Google i przechowywane na serwerach w różnych krajach niż kraj użytkownika miejsce zamieszkania. Chociaż gromadzone informacje nie obejmują danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy, informacje rozliczeniowe itp., gromadzone informacje są wykorzystywane i udostępniane przez firmę Google zgodnie z polityką prywatności kraju pochodzenia. Możesz sprawdzić technologie używane przez  e-Health Institute po prostu czytając dedykowany dokument Polityka Cookies).

3) e-Health Institute nie ujawni z żadnego powodu zebranych danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem wniosków organów ścigania lub sądów. e-Health Institute współpracuje z organami ścigania w celu zagwarantowania stosowania i zgodności z prawem. e-Health Institute ujawni informacje o użytkownikach urzędnikom państwowym lub organom ścigania, według własnego uznania, jeśli zostanie to uznane za konieczne lub właściwe w odpowiedzi na roszczenia i procedury prawne (takie jak wnioski o wezwanie do sądu), w celu ochrony mienia i prawa e-Zdrowia lub własności i prawa osób trzecich, w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego lub jakiejkolwiek osoby, lub w celu zapobiegania lub zaprzestania działań, które e-Health Institute uważa za nielegalne lub niemoralne. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zostaną podjęte środki niezbędne do poinformowania użytkownika w przypadku, gdy e-Health Institute będzie zobowiązany do udostępnienia danych osobowych użytkownika osobom trzecim w ramach postępowania sądowego.

JAK MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘP, ZAKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ SWOJE DANE?

Kontaktując się bezpośrednio z e-Health Institute pod adresem privacy@ehealth-institute.com.

JAK ZABEZPIECZAMY, PRZECHOWUJEMY I PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

e-Health Institute podejmuje uzasadnione środki w celu przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnioną modyfikacją lub ujawnieniem.

Twoje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w formie cyfrowej na serwerze, na którym znajduje się witryna oraz w formie papierowej w dokumentach podatkowych wystawionych na Twoje nazwisko. Okres przechowywania danych osobowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum przez maksymalny okres czasu przydatny do osiągnięcia celów, dla których są one przetwarzane oraz dla szeregu uzasadnionych celów prawnych lub podatkowych zgodnie z obowiązkami prawnymi, w celu ochrony, rozwiązania , bronić lub egzekwować praw ustawowych / umownych e-Health Institute oraz prowadzić rejestr działań dla dokładnych i dokładnych celów podatkowych.

e-Health Institute podejmie niezbędne środki w celu zniszczenia lub usunięcia danych osobowych, które nie są już potrzebne do celów wymienionych powyżej.

Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa lub przechowywania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z e-Health Institute pod adresem privacy@ehealth-institute.com lub telefonicznie pod numerem +39.331.8257330.

Ta strona korzysta z certyfikatu SSL zweryfikowanego przez Let’s Encrypt, aby chronić Twoje dane osobowe poprzez szyfrowanie podczas wysyłania danych z formularzy kontaktowych oraz aby nawigacja w naszej witrynie była bezpieczna.

System codziennego tworzenia kopii zapasowych, ochrona przed infekcjami malware, atakami DDoS, atakami brute-force, wstrzykiwaniem, cross-site scripting, atakami zero-day.

POWIADOMIENIA DO NOT TRACK

Nagłówek Do Not Track (DNT) to proponowane pole nagłówka HTTP DNT, które żąda, aby aplikacja internetowa wyłączyła śledzenie lub śledzenie użytkowników w wielu witrynach (niejednoznaczność pozostaje nierozwiązana) pojedynczego użytkownika. Niektóre przeglądarki umożliwiają automatyczne powiadamianie odwiedzanych witryn internetowych, aby nie śledziły Cię za pomocą sygnału „Nie śledź”. Wśród uczestników branży nie ma zgody co do tego, co oznacza „Nie śledź” w tym kontekście. Podobnie jak wiele witryn internetowych i usług online, obecnie nie zmieniamy naszych praktyk, gdy otrzymujemy sygnał „Nie śledź” z przeglądarki odwiedzającego. Aby dowiedzieć się więcej o „Nie śledź”, możesz odwiedzić www.allaboutdnt.com.

OGRANICZENIA WIEKOWE

Usługi świadczone przez e-Health Institute są dostępne wyłącznie dla użytkowników powyżej 18 roku życia. Z usług e-Health Institute nie mogą korzystać osoby poniżej 18 roku życia. Jeśli wiesz lub masz powód aby wierzyć, że ktokolwiek poniżej 18 roku życia przekazał nam jakiekolwiek dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem privacy@ehealth-institute.com.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

e-Health Institute zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeżeli zdecydujemy się na zmianę naszej Polityki Prywatności, e-Health Institute opublikuje te zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, tak aby Użytkownik był świadomy gromadzonych danych, sposobów ich wykorzystania oraz okoliczności, w jakich są one ujawniane. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię tutaj, pocztą elektroniczną lub za pomocą powiadomienia na naszej stronie głównej, co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem zmian.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem na potrzeby Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

e-Health Institute – dr Silvia Eva Kurpanik
Via 27 Aprile, 19/R
50129 – Florencja – Włochy
+39.331.8257330
E-mail: privacy@ehealth-institute.com

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i uważasz, że przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), możesz kierować pytania lub skargi do naszego organu nadzorczego:

dr Silvia Eva Kurpanik
Via 27 Aprile, 19/R
50129 – Florencja – Włochy
+39.331.8257330
E-mail: privacy@ehealth-institute.com

KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące naszej Polityki prywatności, naszych praktyk lub naszych Usług, możesz skontaktować się z naszym biurem DPO za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@ehealth-institute.com

Alternatywnie możesz skontaktować się z nami w jeden z następujących sposobów:

Pocztą: e-Health Institutedr Silvia Eva Kurpanik, Via 27 Aprile, 19/R – 50129 – Florencja – Włochy
Przez telefon: +39.331.8257330

Odpowiemy na Twoją prośbę lub skargę w rozsądnym czasie i postaramy się rozwiązać każdy problem tak szybko, jak to możliwe.

ODNIESIENIA PRAWNE

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone w celu wypełnienia przewidzianych obowiązków:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Guidelines on the use of cookies and other tracking tools – 10 June 2021 (Published in the Official Journal of the Italian Republic No 163 of 9 July 2021)

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej ehealth-institute.com.

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2022